Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Ekumenismus a katechismus

10. 11. 2009 15:29
Rubrika: Žvatlání

Při své komunikaci s různými signálníky-katolíky jsem narazil také na další zajímavé názory. Dnes jsem se rozhodnul vycházet z premisy, kterou jsem obdržel - vše čemu má katolík věřit je obsaženo ve vyznání víry. Otevřel jsem si kancionál a vyznání víry jsem si přečetl. Nu co, nu nic. A protože jsem tady četl názor, že katechismus je pro kněží (ne, není, je spousta katechismů od katechismu pro děti, přes katechismus pro dospělé po katechismus pro kněží) budu citovat některé body katechismu. A abych to maličko ozvláštnil a dostál své špatné pověsti, budu citovat body Katechismu Pia X. a to především proto, že je psaný čtivou formou otázek a odpovědí. Pokud by se někomu snad zdálo, že co je napsané je napsané špatně nebo lživě, nebojte se otevřít katechismus (ten co máte doma, nebo www.katechismus.cz) a tím i věcnou diskuzi.

Dnes na téma: „věřím, že všechny denominace (církve) jsou si rovny" a  co na to říká vyznání víry podle katechismu katolické církve sepsané Piem X.?

Použiji část výkladu k devátému článku vyznání:

...„Svatou Církev obecnou, společenství svatých"...

3. Co znamená „Církev"? - Slovo Církev znamená svolání a shromáždění mnohých.

8. Co je to Církev obecná"? -  Církev obecná je společenství nebo shromáždění všech pokřtěných, kteří za života na zemi vyznávají stejnou Víru a stejný Zákon Ježíše Krista, účastní se stejných Svátostí a poslouchají své zákonné pastýře, zejména římského biskupa.

9. Definujte přesně co je nezbytné pro členství v Církvi? - Pro to, aby člověk byl členem Církve je nezbytné být pokřtěný, věřit a vyznávat učení Ježíše Krista, podílet se na Svátostech a být poslušen Papeži a jiným zákonným pastýřům Církve

13. Jak může být Církev Kristova rozpoznána mezi mnoha společnostmi nebo sektami založenými člověkem a nazývající sebe sama „Křesťané"? - Mezi mnoha společnostmi nebo sektami založenými člověkem a nazývající sebe sama křesťané, je Církev Ježíše Krista snadno rozpoznatelná díky čtyřem znakům: Je jedna, svatá, katolická a apoštolská

15. Copak nemůže být více Církví? - Ne, nemůže být více než jedna Církev, stejně jako je jeden Bůh, jedna víra a jeden křest, tak je a může být pouze jedna pravá Církev

25. Kdo jsou živí členové Církve?  - Živí členové Církve jsou spravedliví a to jenom ti, kteří jsou právě v Boží milosti

26. Kdo jsou mrtví členové Církve? - Mrtví členové Církve jsou věřící v smrtelném hříchu

27. Může být spasen někdo mimo Katolickou, Apoštolskou a Římskou Církev? Ne, nikdo nemůže být spasen mimo katolickou, apoštolskou, římskou Církev, stejně jako nikdo nemohl být spasen mimo Noemovu archu, která je předobrazem Církve

28. Jak tedy byli patriarchové, proroci a další lidé starého zákona spaseni? -> Spravedliví starého zákona byli spaseni skrze cnost své víry v příchod Ježíše Krista, tedy svou vírou patřili k Církvi

29. Ale pokud je někdo nezaviněně mimo Církev, může být spasen? -> Pokud je někdo nezaviněně mimo Církev, pak pokud je v dobré víře a pokud je pokřtěný, nebo má alespoň zřejmou touhu být pokřtěn, a pokud navíc upřímně hledá Pravdu a koná Boží vůli tak dobře, jak jen může a je skutečně oddělen od těla Církve, ale je spojen s duchem Církve, v důsledku toho je na cestě ke spáse

Zobrazeno 2944×

Komentáře

Jayef

ad honza17: Nu co, chleba kvůli tomu levnější nebude... :-)<br />
Zdá se mi, že to, co jsem napsal, má určité oprávnění, ale zase chápu, že se v těhle věcech opravdu nevyznám a tak se rád nechám poučit. Zdá se mi ale, že dlouhé diskuse na téma "definice katolíka" nejsou úplně plodné, protože každý diskutující má kus pravdy, jenom dává pojmům jiný obsah. A protože teologické definice - ačkoliv jsem do nich v podstatě zamilován - nejsou to nejvhodnější pro můj chabý rozum, dezertuji z této nadprůměrně dobré diskuse a přeju vám v ní hodně štěstí.

honza17

Jayef: Já už v ní taky nehodlám pokračovat :-)

Zobrazit 42 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio