Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Kdo je křesťan? (více katechismu)

12. 11. 2009 9:51
Rubrika: Žvatlání

Diskuze se utěšeně rozbíhá, lidé tápou a kněz nikde. Dovolím si proto citovat pár dalších bodů z Katechismu Pia X. na němž se mi líbí, že není zatížen sladkými slovy moderního pojmu "ekumenismus". Časem bych chtěl dát i odpovídající část protestantkého katechismu.

1. Jsi křesťan? -> Ano, jsem křesťan, z milosti Boží.

2. Proč říkáš: z milosti Boží?  -> Říkám: z milosti Boží, protože být křesťanem je dokonale bezplatný dar od Boha, který jsme si pro sebe nemohli zasloužit.

3. Kdo je pravý křesťan? -> Pravý křesťan je ten, kdo je pokřtěný, věří a vyznává křesťanskou Nauku a je poslušný zákonným pastýřům Církve.

4. Co je křesťanská Nauka? -> Křesťanská nauka je nauka, kterou nás učil náš Pán Ježíš Kristus, aby nám ukázal cestu spásy.

5. Je nutné se naučit nauce, kterou učil Ježíš Kristus? -> Je to zcela nutné, abychom se naučili Nauce, kterou učil Ježíš Kristus, a ti, kdo v tom selžou, jsou vinni závažným porušením povinnosti.

6. Jsou rodiče a poručníci povini poslat své děti a ty, kteří na nich závisí, na katechismus? -> Rodiče a poručníci jsou povinni se postarat, aby se jejich děti a ti, kdo jsou jim svěřeni, naučili křesťanské Nauce a jsou vinni před Bohem, pokud tu povinnost zanedbají.

7. Od koho máme přijmout křesťanskou nauku a naučit se jí? -> Křesťanskou nauku máme přijmout a naučit se ji od svaté Církve katolické.

8. Proč jsme si jisti, že křesťanská Nauka, kterou přijímáme od svaté Církve katolické, je skutečně pravdivá? -> Jsme si jisti, že křesťanská Nauka, kterou přijímáme od svaté Církve katolické, je pravdivá, protože Ježíš Kristus, její božský autor, svěřil ji skrze své Apoštoly Církvi, kterou založil a učinil neomylnou učitelkou všech lidí, když jí slíbil svou božskou pomoc do konce časů.

9. Jaké jsou další důkazy pravdivosti křesťanské Nauky? -> Pravda křesťanské nauky je také zjevná z vynikající svatosti bezpočtu těch,, kteří ji vyznávali a kteří jí vyznávají, z hrdinské odvahy mučedníků, ze zázračného a rychlého šíření ve světe a z jejího dokonalého zachování přes mnoho století nekonečných a rozmanitých zápasů.

10. Kolik je základních a nejzásadnějších částí křesťanské nauky a které to jsou? -> Hlavními a nejzásadnějšími částmi křesťanské nauky jsou tyto čtyři: Vyznání víry, Otče náš, Desatero přikázání a Svátosti.

11. Co nás učí vyznání víry? -> Vyznání víry nás učí hlavním článkům naší svaté víry.

12. Co nás učí Otče náš? -> Otče náš nás učí, že ve vše máme doufat od Boha a o vše ho prosit.

13. Co nás učí Přikázání? -> Přikázání nás učí, že vše máme dělat, abychom se zalíbili Bohu, což shrnuto znamená milovat Boha nade vše a bližního jako nás samé pro lásku Boží.

14. Co nás učí nauka o Svátostech? -> Nauka o Svátostech nám ukazuje podstatu a správné užití těch prostředků, která ustanovil Ježíš Kristus k odpuštění hříchů, k tomu, aby nám dal svou milost, aby v nás vlil ctnosti víry, naděje a lásky a aby je v nás posílil.

Zobrazeno 1509×

Komentáře

davidCh

Nejlepší je "přihlásit" se do církve, která podle tvého poznání a svědomí nejlépe Krista představuje. V mém případě plně představuje Krista katolická církev, kterou jsem bezvýhradně přijal s celým učením.

honza17

davidCh: Souhlasím, že následování Krista je to hlavní a nejpodstatnější. Nicméně to, jak ho následovat, vykládají různé církve různě. Pokud se k nějaké církvi přihlásím, měl bych respektovat její výklad toho jak má následování Krista vypadat.

davidCh

Jasně, že je to suché a strohé - jako každý začátek cesty. Takové věci se učí křesťané na začátku své víry, většinou po obrácení, aby měli nějaký rámec. To,jak ho naplní životem je věc PODSTATNĚ DůLEŽITĚJŠÍ. Pochopit tyto věci je jednoduché, to zvládne i dogmatik a ideolog. Křesťanství není islám, kde stačí vyznávat, křesťanství je následování Krista. To slovo "následovat" je pro mě přiléhavější než "praktikovat".<br />
<br />
Následování Krista, jakkoliv nemůže být bez znalosti pravdy, je těžší a nakonec jediné podstatné, co nakonec rozhoduje o všem - o tom, jak obstojím před Bohem a taky o tom, jestli PŘESVĚDČÍM ostatní - nevěřící, hledající, protestanty o lákavosti následování Krista.<br />
<br />
To je právě to, co mě na některých "bojovnících" (jak to slovo nedávno použil Papo)vadí: jsou spíše ideologové a méně následovníci. Alespoň soudě podle dravých arogantních projevů. (Možná se mýlím, osobně ty lidi neznám. Rád se nechám vyvést z omylu).

Adalberto

Úzké a suché? Slovní vyjádření je precizní, co chceš víc.<br />
Křesťanská nauka je plná a šťavnatá ažaž.

dromedar

Myslím, že nadpis je dost nešťastný. Tím, co jsi tu zveřejnil, se jako křesťan necítím popsán: je to hrozně úzké a suché, a přitom křesťanství je plné a šťavnaté;<br />
<br />
co se týče úvodní poznámky o zatížení pojmem ekumenismus, možná jsem slepý, ale nevidím tu mnoho toho, co by se jím dalo "zatížit".

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio