Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Manželství a poslušnost v Církvi Bratrské

22. 11. 2009 11:42
Rubrika: Žvatlání

Škola partnerských vztahů na Hosíně tento víkend a má neplánovaná účast, které jsem nelitoval, mi poskytly náhled na komunikaci (to jsem znal) a svědectví o tom, že manželství lidí ze dvou denominací možné je :) No a ON byl z Církve bratrské (hlásící se k odkazu Kalvína), prý docela tradiční, na protestanty. Otevřel jsem si jejich řád a trochu se začetl:

Co se v církvi řeší jako "kázeňský případ" je vyjmenováno v následujícím seznamu:

  • způsob života odporující principům Písma svatého, Ústavě CB, Řádu CB
  • rozvraty v manželství, rozvody
  • pomluvy, nesmířlivost, hrubost, prosazování svých zájmů a další nebratrské jednání
  • šíření nebiblických a scestných učení
  • narušování budování sboru, odmítání podřízení se staršovstvu a církvi
  • Případy duchovního vychladnutí a odcizení se sboru řešíme nejprve pastoračně a teprve poté kázeňsky.

Vlastně se tím neliší od katolického "poslušnost Církvi a jejím představeným" s jasným důrazem na praktický zbožný život křesťana (s tím, že trest nemine každého, kdo se chová nevhodně - milý odkaz reformace, řekl bych). Následuje článek o manželství, který nabízím na srovnání s pravidly denominací ve kterých jste zapsáni:

Manželství

Manželství je nerozlučným svazkem mezi mužem a ženou, který má být zachován až do konce života jednoho z manželů (Mt 19,3-9). Proto je věřící uzavírají po upřímném hledání Boží vůle, aby bylo svazkem dvou lidí, jež spojil Bůh. Písmo žádá, aby věřící uzavírali manželství jen s věřícími (1K 7,39). Manželství vzniká uzavřením sňatku.

Předmanželský a mimomanželský pohlavní styk vidí církev na základě Písma jako hřích

(Gn 2,24; Mt 19,5; 1K 7,2; 1Te 4,3-4).

Život v manželství

(1) Křesťanští manželé mají svým vztahem zobrazovat jednotu Krista a jeho církve. Muž má jako hlava rodiny milovat ženu jako Kristus církev a žena má být podřízena muži jako církev Kristu (Ef 5,21-25). Oba manželé jsou si však před Bohem i lidmi rovni (Ga 3,28). Manželský život neslouží jen k zachování lidského rodu, ale je též projevem lásky, v níž si manželé i v sexuální oblasti slouží vším, co přijali jako muž a žena od Boha. Společný život vedou ohleduplně, s respektováním svých vzájemných duševních i tělesných dispozic (1K 7,3-5; Žd 13,4).

(2) Přinese-li manželství zklamání, nese věřící trpělivě důsledky, snaží se vše přemáhat láskou a ušlechtilým jednáním (Ko 3,13). Křesťan se proto vždy snaží vyhnout rozvodu, kromě výjimečných případů, jež připouští Písmo (Mt 19,3-9; 1K 7,15).

(3) I v případě, že věřící žije ve smíšeném manželství s nevěřícím, se snaží svým životem získat svého partnera pro Pána Ježíše Krista (1Pt 3,1).

(4) Církev bratrská považuje sexuální soužití osob stejného pohlaví za porušení Božíchstvořitelských řádů pro člověka, a tedy za hřích (Gn 19,1-13; Lv 18,22; 20,13; Ř 1,18-32; 1K 6,9-10; 1Tm 1,8-11). Takovým svazkům nežehná a řeší je pastoračně a kázeňsky.

Zobrazeno 2486×

Komentáře

dromedar

Základní dokumenty CB (nejen Řád) jsem asi rok zpátky četl také. Nenašel jsem tam rozdíl oproti katolickému učení o manželství (tedy rozdíl ve smyslu kontradikce; pochopitelně je rozdíl v tom, že CB řadu věcí, které jsou v naší církvi magisteriálně pořešené, neřeší).<br />
Jisté vzedmutí konfesní hrdosti :) ve mně vyvolalo to, že formulace svatebního slibu je rozhodně ošklivější a chudší než naše.

Janiczek

Přemýšlím, je to v nějaké církvi vlastně (pokud ignorujeme mírné odchylky) jinak? Nejsem moc velký znalec církví, takže třeba to má některá z těch větších doopravdy jinak :)

pavliCZECH

Janiczek: domnívám se, že například Pravoslavná, tam se lze rozvádět. Resp. nevím jestli tomu oni říkají rozvod a jaký to má status, ale vím, že se můžeš oženit víckrát.

domecek

Ano, v Pravoslaví se lze oženit po rozvodu, pakliže důvod rozvodu bylo smilstvo manžela (manželky) - bere se to pak podobně, jako by manžel (manželka) zemřela a jako vdovec (vdova) se může aby nehřešil(a) oženit (vdát) znova.<br />
Nicméně je zde třeba zdůraznit, že ač je toto v Pravoslaví povoleno, je to bráno jako NEDOKONALOST! <br />
<br />
"Tolerování druhého sňatku po rozvodu je založeno na slovech spasitele z Mt o možnosti rozvodu z důvodu smilstva, povolení druhého sňatku ovdovělých ap. Pavla z 1K a akceptaci římského práva."<br />
<br />
viz: <a href="http://www.dogmatika.wz.cz/manz.htm" target="_blank">http://www.dogmatika.wz.cz/manz.htm</a>

floweret

dalším rozdílem oproti katolické církvi je neexistence tzv. anulace manželství. Existuje prostě rozvod v určitých vážných případech... myslím, že to je přímočařejší nazývání věcí bez zamotávání se do spekulací.<br />
a ohledně toho manželského slibu... třeba my jsme se s oddávajícím pastorem (SCEAVu) domluvili na vlastním slibu.. on ho jen schválil a dodal k tomu určitou drobnou formulaci... takže tam bych viděla takovou volnost závislou na domluvě... ale to myslím tak jde všude<br />
jo.. jen by mě ještě zajímalo, co konkrétně znamená "odmítání podřízení se staršovstvu a církvi"... <br />
zajímavé a pěkné zamyšlení.. to každopádně jo

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio