Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Hledání víry (prosím pomožte!)

21. 3. 2010 22:12
Rubrika: Konfesní úvahy

Dubito ergo cogito, cogito ergo sum - pochybuji, tedy myslím, myslím, tedy jsem. Hodně pochybuji, hodně myslím a ptám se. Koneckonc jsem protestant a člen církve reformované a stále se reformující. Takže neustále reformuji své znalosti a chápání, snažím se být otevřený všem podnětům. Snad mi nové podněty přinesou i Vaše reakce na tento článek, na tyto otázky. Myslím si, že není poslední. Reagujte podle chuti, rozhodně nepředpokládám, že každý VÍ odpovědi, ale i názor potěší. Jedná se o soupis otázek co mám v hlavě a přemýšlím nad odpovědí:

 1. Mají evangelické církve vlastní učení?
 2. Pokud ANO, kdo jej stanovil a z jaké autority? (neptám se na základě čeho)
 3. Pokud NE, jak přistupovat a kde se vzaly zásady sola scriptura, sola fide a sola gratia?
 4. Na základě které autority přijali evangelíci Písmo?
 5. V čem se lišila autorita prvních koncilů (sedmi, tuším) od autority koncilů následujících?
 6. Pokud žádná lidské autorita nemůže rozhodovat o Pravdě, lze nezpochybňovat třeba apoštolské vyznání víry?
 7. Pokud církev nezaujímá definitivní stanoviska v učení, existuje pak nějaká nauka? Jak se pak mám stavět ke kázání farářů? Jako k jejich vlastním názorům?
 8. V Bibli jsou především slova apoštola Pavla, proč bych si měl myslet, že římský biskup byl něco extra? (Ví někdo, jak to bylo historicky? Podle dopisu římanů se zdá, že tamní sbor vzniknul tak nějak spontáně díky přistěhovalcům, žádnou Pavlovi známou misijní činností)
 9. Proč katolíci tak často při diskuzi s evangelíky používají slova Piláta? J18:38a - "Co je pravda?"
 10. Může se evangelík odvolávat na prvotní církev a zároveň zavrhovat Tradici?
 11. Jak stará musí být pro katolíka tradice, aby byla Tradicí?
 12. Jak moc mohlo papežské schizma ovlivnit chápání Jana Husa "Pravdy v rukách církve" když dogma o papežské neomylnosti bylo přijato až v roce 1870?
 13. Proč katolíci tohle dogma vůbec vyhlásili? Použito bylo pouze jednou - 1950 (Nanebevzetí Panny Marie). Že by dvě zbytečná dogmata, která jen čeří hladinu?
 14. Je vůbec možné Pravdu svázat do slov?
 15. Lze protestantskou nauku obhajovat pojmy s katolickým obsahem?

Těším se na Vaše reakce..

Sdílet

Komentáře

Jashar Mno, zatím jste moc argumentů nepředložil. Čím dál víc mě utvrzujete v tom, že katolická víra je pravdivá a má hluboký smysl, a naopak, že protestantismus, nemající žádné odůvodnění, je absurdní a nešťastnou teorií, kterou jsem díky Bohu opustil.<br />
<br />
<br />
"V tom smyslu, že je nad aaronovským chrámovým rituálem (jenž se musel opakovat) a jeho jediná oběť má provždy platnou trvalou hodnotu."<br />
<br />
A tato jediná oběť, mající provždy trvalou hodnotu, se stále zpřítomňuje na oltáři při oběti Mše sv., aby byla k chvále, prosbám, díkům Bohu a smíření s Ním a přinášela nezměrný užitek lidským duším.<br />
<br />
<br />
"t> ne, obětuje chléb a víno (Gn 14:18), ne pod způsobami."<br />
<br />
Obětování chleba a vína je starozákonní předobraz, který se naplnil v Kristu, který tímto způsobem obětuje to, co obětoval - anticipoval svou Kalvárskou oběť při Poslední večeři (chléb, který je vpravdě Jeho tělem, víno, které je vpravdě Jeho krví) a činí t

Jashar Jen aby bylo jasno. To, že je Mše svatá obětí chvály, díků, prosby, i smíření, si nevyvztekali "preláti v Tridentu", jak se nám tu odloučený bratr farář snaží předestírat, ale máme o této víře Církve svědectví (minimálně) z 2./3. a 4. století:<br />
<br />
sv. Cyril Jeruzalémský. Cat. myst. 5,10: "Obětujeme Krista, usmrceného za naše hříchy. Tím usmiřujeme milosrdného Boha za zesnulé a za nás."<br />
dále 5,8: "Zkrátka, my všichni se modlíme za všechny, kteří potřebují pomoci a přinášíme za ně tuto oběť."<br />
<br />
Tertullianus. De corona militis 3: "Oběti za zesnulé přinášíme ve výroční den..."<br />
<br />
<a href="http://www.kaplnka.sk/dogmatika/desacr2.html" target="_blank">http://www.kaplnka.sk/dogmatika/desacr2.html</a>

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio