Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Augsburské vyznání - postřehy

16. 3. 2010 11:53
Rubrika: Konfesní úvahy

Právě jsem dočetl Augsburské vyznání víry. Sepíši pár postřehů, abych nezapomněl a měl s čím srovnávat, až přečtu i zbylá tři vyznání.

Augšpurské vyznání bylo předloženu Karlu V. jako základ pro odstranění roztržek mezi lutherány a římskými katolíky roku 1530. Odvolává se ve zdrojích na Bibli, následně pak Augustina, Ambrosia a některé papeže, aby prokázalo návaznost učení, tedy že se nejedná o žádné novoty.

 • Aušpurské vyznání se hlásí k vyznání víry apoštolskémunicajsko-cařihradskému a Athanasiovu vyznání víry
 • Zvláštností německého zdroje je věta "... Syn Boží, přijal v lůně čisté panny Marie lidskou přirozenost,..."
 • Spásy a odpuštění hříchů lze dosáhnout pouze skrze víru (tedy žádným skutkem - modlitbou, slouženou mší, odpustky, půsty)
 • Pouze zachovávat učení (skutky) je málo, proto jimi nelze dosáhnout odpuštění hříchů (máme být poslušni Božího zákona samozřejmě a z lásky k Bohu)
 • Křest je pro spásu nezbytný a je tedy potřeba křtít i děti
 • Večeře Páně má pravé tělo a krev Kristovu a je nezbytné přiímat podobojí způsobou (víno pro duši, chléb pro tělo)
 • Zpověď má být zachována, jakkoliv se neočekává, že člověk poví vše, stačí to, na co si vzpomene
 • Svátosti mají být vysluhovány jako posila a vždy ve víře v zaslíbení, které svátost poskytuje
 • Kázat a vysluhovat svátosti mohou pouze řádně povolaní
 • Lidé sou povinni poslouchat světskou moc, pokud je nenutí hřešit
 • Příčinou hříchu je vůle ďábla, bezbožných a zlých
 • Svatými se máme inspirovat, ale nežádat je o přímluvu, protože v nebi je jediný přímluvce, který nás vyslyší - Ježíš Kristus

Následuje část, která je "vytýkací" - označuje změněné zlořády v církvi

 • Že se nepřijímá víno i chléb (podle Mt 26,27)
 • Nemožnost manželství kněží (Gn 1,27-28; 1K 7,2.9; 1Tm 3,2)
 • Věčné sliby konané v mladém věku (pod 15 resp. 18 let) (ne každý je povolán k celibátu a pokud je do tohoto někdo nucen, je to špatně, viz. výše) a mnišství jako cestu k Bohu (opět se jedná o skutek)
 • Platby za sloužení mší (praxe soukromých mší) a poplatky za církevní úkony obecně
 • Nelze slučovat světskou a duchovní moc. Pokud má biskup světskou moc, nemá ji používat s autoritou duchovního (církevní moci je přikázáno učiti evangeliu a vysluhovat svátosti)
 • Nakládání jha věřícím - toho co by měl správný katolík udělat a dělat je tolik, že nikdy toho nedokáže a tím pádem hrozí, že se bude stále bát o spásu své duše a žít v ustavičném strachu

 

A to je vše, přátelé :) Příště to bude bratrské vyznání víry.

Sdílet

Komentáře

metyn jinak doplňuju, že princip pouze vírou neznamená, že stačí věřit a přitom směle hřešit, když je víra, budou i skutky, skutky bez víry jsou farizejstvím

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio