Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Katolická úcta k hostii

2. 3. 2010 8:18
Rubrika: Žvatlání | Štítky: uberspolco

Veliká pecka! Ale příklad si neberte.. (přebráno od Makaveliho)

Zobrazeno 8115×

Komentáře

tvi

->Trabi: tak zaprvé, podle Bible jsou kněžími všichni pokřtění, křesťanský velekněz je pak jediný, a to Ježíš Kristus. Konstrukt "služebného kněžství" byl vymyšlen, až když klerikalistická nomenklatura převzatá z pohanského náboženství (sacerdos, pontifex maximus apod.) příliš bila do očí ve srovnání s učením Písma svatého a praxí prvotní církve. Novozákonní výraz "presbyteros" (starší) měl ve své době zcela jiný význam a představoval zcela jiný model církevní struktury, než sbory, v jejichž čele stál "episkopos".<br />
<br />
Co se týká dřístu "evangelíci neproměňují", pokud to co se s živly při slavení Eucharistie děje budeme nazývat proměnou (v Bibli to není, ale proč ne, raná patristika výraz metabolé používá), je to něco co koná Bůh a ne člověk (zvláště v pravoslavné církvi, kde je místem svátostné proměny epiklese a ne pronášení konsekrační formule). V opačném případě by byl duchovní magikem, který svými slovy a gesty manipuluje s božs

Trabi

1) Termíny kněz vs. laik se nikterak nedotýkají všeobecného kněžství. <br />
Je zajímavé, že ač podle vás byl koncept služebného kněžství "vymyšlen" až když... , že jej mají (prakticky v totožné formě) všechny staré církve, a to i ty, které s Římem nebo s Byzancí nekomunikují už drahnou dobu (předchalcedonské)...<br />
Jestli si někdo něco vymyslel, pak spíše reformátoři, křivící obraz církve podle svého zkresleného vnímání Bible bez korektivu tradice...<br />
<br />
2) Jistěže koná Bůh, to přeci nikdo nezpochybňuje. Ovšem bez kněze to jaksi nejde... i andělé, kteří poustevníkům donášeli Eucharistii, ji prostě někde museli "ukrást".<br />
Osvědčujete velmi nebezpečnou demagogii, napadáte něco, co jsem ani náznakem neřekl... Buď jste hloupý, nebo zlý. Na hlupáka nevypadáte...<br />
<br />
Ano, v mnoha případech se o platnosti (tedy uskutečnění Svátosti, tedy proměně chleba a vína v Tělo a Krev Kristovu) při standardní římskokatolické mši (která již není obřade

Zobrazit 170 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio