Kumbaya, my lord, Kumbaya!

2. helvetské vyznání víry

4. 5. 2010 22:20
Rubrika: Konfesní úvahy

Po augšpurském vyznání víry přináším seznam „perliček" z druhého helvetského vyznání víry. Na rozdíl od Augšpurského vyznání víry se nebojí katolickou církev jmenovat (zatímco o lutherské církvi taktně mlčí) a vymezit se proti ní otevřeně. Snad z historie jen dodám, že se jedná o společné vyznání kalvinistů a zwingliánů.

 • ani Kristus by se neměl zobrazovat IV/2
 • svatí jsou, ale nemohou být přímluvci (Iz 42:8) V/2,3
 • duše je nesmrtelná VII/5
 • jsou hříchy těžké, lehké a proti Duchu svatému VIII/4
 • neexistují dvě protichůdné podstaty - dobro a zlo - ale je pouze jedna podstata a tou je Bůh VII/2
 • desatero je zapsáno do srdce každého člověka XII/1
 • desatero zde není proto, abychom byli skrze jeho dodržování spaseni, ale abychom si uvědomili vlastní hříšnost a více se upnuli kBohu XII/3
 • pokání čiňme podle vzoru marnotratného syna a krále Davida (L 15:18-19; Ž 32:5) XIV/3
 • spaseni jsme pouhou vírou XV/3
 • člověk musí po vzoru Abrahama osvědčit svou živou a ospravedlňující víru skrze skutky (vypořádání se sJak 2:13-26) XV/5
 • dobré skutky konáme kboží slávě, ne pro spásu nebo na odiv XVI/6
 • svatí jsou, kteří skrze Slovo a Ducha svatého pravdivě poznávají a řádně ctí pravého Boha ve spasiteli Kristu XVII/1
 • je jedna církev obecná a není to „skoropouze ŘKC" XVII/2
 • je církev vítězná a bojující XVII/3
 • církev je postavena na skále - Kristu XVII/5
 • papež jako zástupce nepřítomného Krista je nepřijatelný, protože Kristus je ve své církvi stále přítomen a apoštolům prvenství vcírkvi zakázal XVII/7
 • vcírkvi byly vždy neshody a různé proudy XVII/9
 • církev je tam, kde se řádně káže slovo boží a vysluhují svátosti XVIII/6
 • mniši nejsou potřební a ani osvědčeni Písmem XVIII/6
 • služebníci ať jsou voleni presbytery XVIII/7
 • je všeobecné kněžství, tedy každý může Bohu přinášet duchovní oběti XVIII/8
 • církevní služebníci si jsou rovni XVIII/13
 • svátost a slovo lze přijímat i od služebníků, kteří zhřešili XVIII/18
 • Nový Zákon má dvě svátosti, právě jako měl Starý Zákon dvě svátosti (obřízku a hod beránkův) XIX/5
 • chléb při Večeři Páně nemění podstatu, ale je posvěcen (určen Bohu) XIX/8
 • křtít nemají ženy a porodní báby, Pavel totiž vyloučil ženy ze služeb církevních (1K 14:34) XX/5
 • děti mají být křtěny XX/6
 • během VP se nám dává Ježíš Kristus duchovně, přičemž podstata i vlastnosti jsou nezměněné XXI/5
 • ti, kdo ve svátosti Večeře Páně svátost nemají, svátost nepřijímají XXI/9
 • bohoslužba má být vlidovém jazyce XXII/4
 • modlitba hodin byla zrušena jako nepůvodní ve staré církvi XIII/5
 • oslavy svátků svatých nejsou dovoleny, protože veškeré svátky se vztahují kprvní desce zákona a patří pouze Bohu XXIV/3
 • půsty jsou dobrovolné vpočtu i rozsahu XXIV/7
 • farář má zavčasu navštívit nemocné, ale pomazání nemocných není schvalováno XXV/2
 • očistec není XXVI/4
 • jakékoliv zjevení duchů je pokušením ďábla XXVI/5
 • vcírkvi jsou rozličné řády a nemají se vzájemně osočovat pro nepodstatné XXVII/2,3
 • druhý sňatek není odsouzen XXIX/2
 • děti se mají vychovávat ve víře XXIX/5
 • předmanželský sex je odsouzen XXIX/6
 • trest smrti je připuštěný XXX/3
 • člověk má poslouchat panovníka a modlit se za něj XXX/4

Sdílet

Komentáře

pavliCZECH MartyR: znovu opakuji: jsou to jenom laciný kecy. Rodiče chtějí pro dítě to nejlepší, rodiče dají dítě pokřtít, jelikož chtějí, aby dítě mělo to nejklepší - Krista. Co nechápeš? Jak vnímáš křest? Co je špatnýho na tom patřit Ježíši Kristu?

MartyR pavliCZECH:Vše o 4 příspěvky výše...<br />
<br />
Přijetí(uvěření-víra) + křest = spasení<br />
<br />
Chceš to Svahilsky?

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio