Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Jsem farizej a ty taky..

1. 7. 2012 16:28
Rubrika: Konfesní úvahy

Dnes jsem vyslechnul kázání na úsek z Marka 12, 13-17. Zaznělo v něm několik pěkných srovnání, přirovnání a vysvětlivek, ale mě nejvíce zaujala jedna poznámka, kterou budu parafrázovat (nemám text, nedovolím si citovat z hlavy):

"Herodiáni a farizeové hlásali pravidla tak přísná, že je sami ve svém soukromí nedokázali dodržovat."

Rádi se jako křesťané nad farizeje a saduceje povyšujeme, máme je zaškatulkované jako ty zlé. Nicméně v tomto případě nejsme jako křesťané o nic lepší. Poukazovat na farizeje jako na ty zlé, kteří nedokázali dodržet co hlásali je špatně. Jako křesťan hlásám světu:

"Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe." (Mt 22 37b.39b)

A zároveň musím přiznat, že v prvním i druhém žalostně selhávám.. Znám jen jednoho muže, který dokázal hlásat toto poselství a žít jej po celý svůj život. Jmenoval se Ježíš z Nazareta.

Sdílet

Komentáře

Invisible Vnímám to, jako nepochopení. Kdybych vyslechl takové kázání, zašel bych za kázajícím a řekl bych mu -

Farizee máme zaškatulkované jako zlé proto, že něco jiného kázali a něco jiného dělali. V tomto smyslu se můžeme chovat farizejsky i my křesťané.
A pokud se týče textu miluj Hospodina celým srdcem...., tak nevím, jak to která církev učí, ale já to nevnímám jako učení, které by se mělo dodržovat a přitom dodržovat nejde, ale jako učení, které je směrem, kterým máme jít, jakousi metou ke které je třeba stále směřovat. Nikdo po nás nechce, abychom to bezezbytku splnili, ale abychom tu touhu plnit měli.
Je to přeci shrnutí desatera a desatero také nikdo nedokáže dodržovat bezezbytku. A k čemu je desatero? Aby nás usvědčilo z hříchu a abychom si uvědomili, že nejsme spaseni skutky.

JiKu Podstata farizejství dle JIKu.
Nikdo není takový blbec, aby se domníval, že dodržuje vše. Každý má v dodržování nějaké silné stránky a v něčem jiném selhává.

Podstatou farizejství je podle mě ta, že věci, ve kterých jsem dobří, začneme považovat za důležité, a věci, ve kterých selháváme, začneme považovat za nepodstatné prkotiny, na kterých snad Pánu Bohu nemůže ani vážně záležet.

Kathu Podstata farizejství dle Hedii odpovídá podstatě farizejství dle JIKu :-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio