Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Hon na čarodějnice v 21.století

5. 2. 2010 10:55
Rubrika: Žvatlání

Včera se ke mně dostalo toto video (autorem je Libor Halík, díky Honzo), kde se údajně má prof. Halík dopouštět hereze. Předem chci říct, že audio ukázka je střižena tak, že není jisté, jestli prof. Halík ještě hovoří dále na toto téma nebo podal vyčerpávající odpověď, stejně tak nevíme, u jakého tématu se tazatelka ujišťuje, zda rozuměla správně, považuji ji už proto za tendenční a účelovou. Přesto jsem si ji poslechl několikrát a udělal přepis celého rozhovoru:

Tazatelka: "Já jsem se chtěla jenom rychle zeptat, jestli jsem dobře rozuměla, že není až tak důležitý, jestli Petr šel po tý vodě, nebo nešel, když naše víra, naše náboženství spočívá na tom, na té základní víře, že jeden Kristus vstal z mrtvých, jo a že to co je opravdu důležitý je, to co tím příběhem nám Kristus chce říct, jo, dobře jsem tomu rozuměla?"

prof. Halík: "Ano, dalo by se to takhle taky říct, ano, samozřejmě, že záleží i taky jak interpretujeme vzkříšení, jo, jestliže člověk interpretuje vzkříšení jako že se začala hejbat mrtvola, tak to také není ten úkon víry, ke kterému jsme vyznáni a prostě taky mnozí lidi si myslí, že jsou jako s tím vzkříšením hotovi, když se jako přesvědčej, sami sebe, překřičí ty námitky a teďka se přesvěčej, že ta mrtvola teda jako vstala a začala se teda zase hejbat, jo, ale o tom to není, že. Ne, že překřičíme jako ty pozitivistický předsudky a teďka si řeknem, no tak je to tam napsaný, tak asi teda nezůstal v hrobě, jo?"

Následují přímo ve videu tato obvinění:

1 - Prof. Halík tvrdí, že Ježíš Kristus nebyl jednorozený syn -> snadno vyvratitelné, na toto téma nepřijde řeč za celou dobu.

2 - Prof. Halík věří, že Ježíš Kristus byl jen a pouze člověk -> snadno vyvratitelné, na toto téma nepřijde řeč za celou dobu.

3 - Prof. Halík odmítá věřit, že by se Ježíšova fyzická mrtvola hýbala, že by ožila -> tady je to složitější. V textu chybí pro snadné vyvrácení této námitky slovo "pouze" ve větě (dopněno kapitálkami) "jestliže člověk interpretuje vzkříšení jako že se POUZE začala hejbat mrtvola, tak to také není ten úkon víry". Samozřejmě je na každém, jak to vnímá, ale vycházím z premisy, že prof. Halík je křesťan a tudíž věří, že vzkříšení má mnohem širší dopad a význam než jen "hýbe se mrtvola". Jak trefně poznamenal kamarád - "až budeme vzkříšeni my, budeme vzříšení ve věku 70ti let nebo 30ti let?"

4 - Prof. Halík nevěří, že Ježíš Kristus chodil po hladině vody -> snadno vyvratitelné, tazatelka hovoří o Petrově chození po vodě.

5 - Prof. Halík nevěří, že zabitý Ježíš Kristus fyzicky ožil -> krom toho, že pokud jsme vyvrátili předchozí námitku, tak nemusíme tuto, protože z ní vychází jako předpokladu, je snadné poukázat na bod tři -> prof. Halík netvrdí, že Ježíš Kristus fyzicky neožil, ale tvrdí, že vzkříšení nelze redukovat pouze na tuto jedinou věc.

Je mi upřímně líto člověka, který to video dělal, že se nechal unést vášní a snad byl i vedený dobrou myšlenkou zabránit šíření herezí, tohle nezvládnul jsa nenávistí oslepen a ohlušen. Poslední větě, útoku na prof. Halíka už nemá smysl věnovat pozornost, pouze podtrhává stav nabuzenosti pisatele.

Pane Ježíši Kriste, prosím Tě, dej ať umíme dodržovat alespoň Tvé dvojpřikázání lásky, ať umíme milovat hříšníka a nenávidět hřích, prosím Tě, Pane, abys nás chránil před slepotou a hluchotou, před přehnanýni vášněmi, ať již chceme konat nejvyšší dobro nebo nás právě štve ďábel proti někomu. Ty máš tu sílu zvítězit, to vyznávám a přiznávám se k Tvé oběti na kříži za nás všechny. Amen

Zobrazeno 4298×

Komentáře

Wojciech

Já bych dodal jen, že třetí bod žaloby (ohledně té Ježíšovy mrtvoly) není obtížně vysvětlitelný. Je jen třeba pracovat s pojmy.<br />
<br />
Tak tedy začněme:<br />
Co je to mrtvola? Každý z nás jistě ví, že se jedná o mrtvé tělo. Halík tvrdí, že křesťanem vyznaný úkon víry není v tom, že se začalo hýbat Kristovo MRTVÉ tělo, (nýbrž to, že se hýbalo Kristovo ŽIVÉ tělo). Je tedy pravdou, že T. Halík, ani já nevěříme, že by se kdy samočinně hýbala Kristova mrtvola. S tímto bodem útočníka souhlasím - není totiž vůbec určující, je to demagogie.

kuttna

U psaných textů prof. Halíka nemám nikdy dojem, že by mlžil. Mám pocit, že jim docela dobře rozumím, i když mám spíše technické vzdělání. Ale dokážu i pochopit, že někoho dráždí. A je to asi i dobře, pokud se ten člověk nesníží k podpásovým ranám. Ale, není už herezí označovat někoho za heretika (pokud to neprovede nějaká k tomu oprávněná církevní autorita)?

Zobrazit 20 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio