Kumbaya, my lord, Kumbaya!

Kopnutí do Marie?

9. 3. 2010 13:55
Rubrika: Konfesní úvahy

Právě jsem začal číst knížku "Mariánská dogmata" (Karmelitánské nakladatelství, autorem je Metoděj Minařík) a jsem překvapený, když i katolíci přiznají, že neposkvrněné početí stojí na velice vratkých nožkách. V samotné církvi to ohledně této otázky vřelo od samého počátku, cituji knížku: "O dogma Neposkvrněného početí se vedly pravděpodobně nejdelší a nejtěžší teologické spory." (takže je pravdou, že tato myšlenka zde byla od počátku, ale při tom je potřeba mít na zřeteli jakým způsobem :) ).

Ponejvíce se ŘKC opírá o titul "milostiplná" L 1,28 - 28. I všed k ní anděl, dí: Zdráva buď milostí obdařená, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. Pak také o Gn 3,15 - 15. Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu. Jenže to jaksi není a nebylo, zdá se dostatečné, takže k tomu co se stalo a bylo hybatelem uznání tohoto mariánského dogmatu bylo zjevení. Vystihují to následující slova:

Víra v Neposkvrněné početí Panny Marie byla všeobecným přesvědčením Církve od počátku. Vyznávali ji jak prostí lidé tak velcí světci. Byla to však víra spíše citová a neopírala se o solidní zdůvodnění. Rozhodujícím slovem zasáhla sama Panna Maria svým zjevením r. 1830 na rue Du Bac v Paříži a tím položila teologický základ pozdější mariologie - církevního učení o Panně Marii. Když se r.1830 zjevila prosté řeholnici Kateřině Labouré v klášteře Dcer křesťanské lásky na rue Du-Bac v Paříži, počínala si jako dobrý pedagog. Přikázala Kateřině, aby nechala razit medajlonky s nápisem „Panna Maria bez hříchu počatá". Chtěla tím připravit srdce věřících na vyhlášení článku viry o jejím Neposkvrněném Početí. V letech 1830 - 1835 se nápis na medaili stal již církevně uznávaným povzdechem a medaile Neposkvrněného početí se bleskurychle rozšířila nejen v Evropě, ale po celém světě. Působila zázračná obrácení, uzdravení, pomoc v životních potřebách a mnoho milostí. Jako „zázračná medaile" vyvolala žádoucí živou víru a stupeň duchovního tlaku, který vyústil ve slavnostní akt, při kterém Pius IX. 8. prosince 1854 slavnostně vyhlásil dogma že Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí uchráněna od dědičného hříchu. A protože Božská prozřetelnost řídí vše dokonale, r. 1858 v Lurdech Panna Maria dogma jakoby potvrdila tím, když se Bernardetě Soubirousové při zjeveni v Masabielské jeskyni představila: „JÁ JSEM NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ". Tím také jakoby za vyhlášená tohoto článku víry poděkovala.

 

Mno, zjevení mě neoslovují, ale to nebude zase tak šokující. Spíš by mě zajímalo, jak k tomu přijdou katolíci, kteří ve zjevení věřit nemusí. Odpovědí zřejmě bude - neomylná církev rozhodla, tak se s tím prostě musí srovnat. Je to tak.

Diego Velazquez - Korunovace Marie Panny

Sdílet

Komentáře

Papo LukášD: no, možná že otázka "kde je Bůh" bude na příspěvek na blog, protože je to velice obecná otázka..

LukášD Budu se těšit. :-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio