Kumbaya, my lord, Kumbaya!

S odvahou proti proudu

2. 5. 2010 20:57
Rubrika: Konfesní úvahy

Díky Mirkovi. Na blogu jsem rozmáznul dříve svůj dopis Katolickému týdeníku. TeĎ tady rád rozmáznu ještě toto:

Před několika týdny se v KT č. 13 a 15 věnovala pozornost Společenství čistých srdcí (SČS) a pohledu církve na otázku sexuality a čistoty. Rád bych připojil svůj názor. Protože se shoduje s tradičním pohledem církve, asi nikoho nepřekvapí. Přesto si myslím, že některé může povzbudit a mnohým může být k užitku.
Čistotu vnímám jako dar. Zvláště dnes je třeba, aby tu byli ti, kdo o ni usilují. Církev vždy měla čistotu v úctě a věřící k ní povzbuzovala. Snaha o čisté srdce se netýká jen některých. Každý pokřtěný je zván, aby v tomto směru spolupracoval s Boži milostí a vydával světu svědectví.
A čeho všeho se čistota týká? Katechismus katolické církve nám upřesňuje, že slovy "čistého srdce" jsou označováni ti, kteří uvedli svůj rozum a svou vůli v soulad s požadavky s Boži svatostí, a to především ve třech oblastech: 1. v lásce, 2. v čistotě neboli sexuální počestnosti, 3. v lásce a v pravověrnosti ve víře (srov. KKC 2518). Z toho vyplývá, že snahou o růst k ideálu čistého srdce člověk zraje k tomu" aby uvedl svůj život do harmonie s představou, kterou o něm má Bůh. Je to úkol pro celý život. Zároveň je též třeba připomenout i důležitost modlitby.
Vím, jak to mnozí lidé nemají dnes jednoduché. Někdy si se svou vírou a snahou vytvářet čisté vztahy připadají osamoceni. Chtěli by vytrvat, Chtěli by růst k opravdové křesťanské zralosti, touží vytvářet čisté vztahy, ale mnohdy jsou právě kvůli tomu středem posměchu a nepochopeni svých vrstevníků. Není pro ně lehké na této cestě vytrvat. Velmi si však vážím toho, že zde takoví mladí jsou a že jich není málo.
Před lety (v roce 1994) jsem v brněnské katedrále mluvil při setkání mládeže z naší diecéze o kráse čistoty. A pak jsem mladé poprosil, aby mi napsali, pokud je mezi nimi někdo, kdo chce až do svatby žít čistě. Přišla mi řada dopisů. Modlil jsem se za tyto mladé, aby ve svém dobrém úmyslu vytrvali. A později mi chodila i řada svatebních přání, kde mi tytéž dívky a chlapci děkovali za podporu a sdělovali, že jsou rádi, že v čistotě vytrvali až do svatby.
Podobnou radost mám z těch mladých, kteří vstoupili do iniciativy Společenství čistých srdcí a usilují o růst k ideálu čistého srdce ve všech třech oblastech, které jsem zmínil výše. Otec Marek Dunda z Farního týmu Vranov na Dyjí, který se spolu s dalšími kněžími stará o ty, kdo do SČS patří, mi potvrdil, že zájem o tyto hodnoty je mezi mládeži poměrně velký a že se mladí opravdu snaží. Jsem rád, že jsou zde ti, kteří se nebojí jít proti proudu doby, dát najevo, že čisté srdce je opravdová hodnota, ke které chtějí směřovat a jsou ochotni pro ni přinášet i oběti. Jednou budou moci dosvědčit, že nejvíc tím byli obdarováni právě oni sami. Přínos vidím i v jejich příkladu, který dávají ostatním. Pro věřící se totiž jejich příklad stává tichou, ale nepřehlédnutelnou výzvou k následování. Pro ostatní je přinejmenším důvodem k zamyšlení.
Chtěl bych mladé ze SČS povzbudit, ať vytrvají. V tomto duchu se za ně modlím. Chci však povzbudit i všechny ostatní, aby se nechali oslovit jejich příkladem a aby i oni poctivě usilovali o vyvážený růst v lásce, čistotě a pravdě.
VOJTĚCH CIKRLE, brněnský biskup

KT 18/2010

Sdílet

Komentáře

MiroslavKratochvíl Díky patří hlavně panu biskupovi.

Pavel Husák (yetti) MiroslavKratochvíl:<br />
<br />
Bohu. +++

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio